Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

.:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ::.    คำขวัญ .:: โคพันธุ์ดีนาลับแลง พืชหน้าแล้งบ้านไร่ อ้อยป่าคายมากมี ส้มโอดีวังปรากฏ ::.   


เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำปี ๒๕๖๐

[ 21 ก.ย. 2560 ]


เรื่อง โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดบ้านไร้ห้วย

[ 14 ก.ย. 2560 ]
 
  1 [ 10 ส.ค. 2560 ]
   1 [ 10 ส.ค. 2560 ]
 
   1 [ 10 ส.ค. 2560 ]
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ