:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

15 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร