:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และกิจกรรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุหลักสูตร แซนวิชเพื่อสุขภาพ

18 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ร่วมกับ กศน.ตำบลป่าคาย ประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าคาย พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และกิจกรรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุหลักสูตร แซนวิชเพื่อสุขภาพ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร