:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรตามโครงการนำข้าราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำบุญตักบาตรทำบุญวันพระ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี2566

24 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายบุญญฤทธิ์ ทิศอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย นายริม จันทร์สว่างรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายร่วมทำบุญ ตักบาตรตามโครงการนำข้าราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำบุญตักบาตรทำบุญวันพระ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร