:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสถานที่สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ)

30 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสถานที่สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ)
 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


ประกาศสอบ_317.pdf