:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 17)

22 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_336_24_15_620.pdf