:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย 
เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
โทรศัพท์ : 055-825242
โทรสาร (FAX) : 055-825242

เหตุด่วน เหตุร้าย แจ้ง 191
เพลิงไหม้ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 055-825241

เบอร์ภายใน  055-825242

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย   ต่อ 12
ปลัดองค์การบริหารตำบลป่าคาย ต่อ 13
ห้องประชาสัมพันธ์ ต่อ 11
สำนักปลัด ต่อ 14
กองการศึกษา  ต่อ 15
งานสวัสดิการและสังคม ต่อ 16   
กองช่าง ต่อ 17
ผู้อำนวยการกองคลัง ต่อ 18
กองคลัง     ต่อ 19
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ต่อ 20
ห้องกิจการสภา ต่อ 21

 
Website : www.pakai.go.th
Faceboook Page : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
Faceboook : Pakai Pakai

E-mail : saraban@pakai.go.th , info@pakai.go.th

E-Mail สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย [municipal@pakai.go.th]
เรื่องทั่วไป แจ้งเหตุร้องเรียน สอบถามข้อมูล ฯลฯ
 
E-Mail กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย [finance@pakai.go.th]
งานทางการเงิน งานจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดเก็บรายได้ ฯลฯ
 
E-Mail กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย [technician@gmail.com]
งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ
 
E-Mail กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย [education@gmail.com]
เอกสารราชการเกี่ยวกับ โรงเรียนฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และกองการศึกษาฯ

 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น