:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

 

ประวัติความเป็นมา" ตำบลป่าคาย "

 

ตำบลป่าคาย คำเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ ว่ามีมานานถึงร้อยกว่าปี ซึ่งแยกมาจากอำเภอตรอน แต่เมื่อก่อนเป็นแค่กิ่งอำเภอทองแสนขัน มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ต่อมาตำบลบ่อทองได้แยกออกมา จึงเหลือ 6 หมู่บ้าน

 

            กำนันคนแรกของตำบลป่าคาย คือกำนันสงค์ มาบุญลือ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ประชากรอพยพมาจากนครไทย (อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก) และคนแสนขันมาทำไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าคาย (ต้นไผ่คายคือ ต้นไผ่ที่ไม่มีหนามเล็กกว่าต้นไผ่ทั่วๆ ไป สามารถนำมาทำตะกร้า ทำประทัดยิง ทำฝักมีด ทำเข่ง เป็นต้น)