:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

วันที่ลงประกาศ: 22 ต.ค. 2563

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้


file

annual_procurement_report_180_2022_10_1_328239.pdf