:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ลงประกาศ: 30 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  แยกเป็นรายเดือนรายละเอียดดังนี้


file

purchases_file_232_38_55_368.pdf

purchases_file_232_38_55_381.pdf

purchases_file_232_38_55_438.pdf

purchases_file_232_38_55_445.pdf

purchases_file_232_38_55_450.pdf

purchases_file_232_38_55_454.pdf

purchases_file_232_38_55_501.pdf

purchases_file_232_38_55_544.pdf

purchases_file_232_38_55_550.pdf

purchases_file_232_38_55_560.pdf

purchases_file_232_38_55_563.pdf

purchases_file_232_38_55_636.pdf