:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ลงประกาศ: 30 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


file

022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565_260.pdf