:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.59 – 003 จากสายบ้านนาป่าคาย ถึงสายบ้านวังปรากฏ บ้านนาป่าคาย บ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 4 – 1 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ลงประกาศ: 26 ก.ค. 2565

รายละเอียด: องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายขอเผยแพร่ ร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.59 – 003 จากสายบ้านนาป่าคาย ถึงสายบ้านวังปรากฏ บ้านนาป่าคาย บ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 4 – 1 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้


file

mid_100_2022_10_1_870425.pdf