:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.59-006 สาย หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ลงประกาศ: 20 ก.ย. 2565

รายละเอียด: ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.59-006 สาย หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์


file

mid_101_2022_10_1_876127.pdf