:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) ม.1 บ้านวังปรากฏ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

วันที่ลงประกาศ: 28 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) ม.1 บ้านวังปรากฏ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์


file

purchases_file_292_55_12_112.pdf