:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังตาเพชร ม.6 บ้านไร่ห้วยพี้ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

วันที่ลงประกาศ: 20 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังตาเพชร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 456.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,883.84 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าคายกำหนด) ม.6 บ้านไร่ห้วยพี้ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์


file

purchases_file_293_3_7_141.pdf