:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายสระหลวงจุดที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ลงประกาศ: 21 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุภากรณ์คอนสตรัคชั่น ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) จะตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง


file

purchases_file_278_33_18_874.pdf