:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไก่ หมู่ที่ 9 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ลงประกาศ: 27 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

บริษัท ศรีเจริญทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) จะตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง


file

purchases_file_288_32_24_793.pdf