:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ลงประกาศ: 11 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชนะบ่อทอง โดยนางไพรินทร์  ทับรอด ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) จะตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง


file

purchases_file_290_8_39_388.pdf