:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย

วันที่ลงประกาศ: 1 ก.พ. 2564

รายละเอียด:


file

procurement_plan_175_2022_10_1_299344.pdf