:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ลงประกาศ: 9 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


file

procurement_plan_177_2022_10_1_310357.pdf