:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.59 – 003 จากสายบ้านนาป่าคาย ถึง สายบ้านวังปรากฏ บ้านนาป่าคาย บ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 4 – 1 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ลงประกาศ: 26 พ.ค. 2565

รายละเอียด: องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้


file

procurement_plan_178_2022_10_1_315532.pdf