:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ลงประกาศ: 11 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_231_41_24_735.pdf