:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ลงประกาศ: 30 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  แยกเป็นรายเดือนรายละเอียดดังนี้


file

purchases_file_258_52_54_431.pdf

purchases_file_258_52_54_448.pdf

purchases_file_258_52_54_462.pdf

purchases_file_258_52_54_488.pdf

purchases_file_258_52_54_505.pdf

purchases_file_258_52_54_508.pdf

purchases_file_258_52_54_534.pdf

purchases_file_258_52_54_546.pdf

purchases_file_258_52_54_550.pdf

purchases_file_258_52_54_633.pdf

purchases_file_258_52_54_647.pdf

purchases_file_258_52_54_683.pdf