:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ลงประกาศ: 30 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_262_58_35_536.pdf