:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ประกาศการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ลงประกาศ: 2 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566ตามประกาศข้อมูลสาระสำคัญแทนแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้


file

purchases_file_272_55_55_308.pdf