:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

Q&A

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ทำที่ E-Service ได้เลยใช่ไหม เนื่องจากลองเลือกดูแล้วมี่แค่ หมู่ที่ 5 เอง ต้องการสร้างหมู่อื่น


ตอบกระทู้ : ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ตอบกระทู้ : ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ขณะนี้เว็บไขต์ของ อบต.ป่าคายอยู่ในช่วงปรับปรุงระบบ ถ้ายังไงขอให้ท่านติดต่อที่กองช่าง อบต.ป่าคายได้เลยนะคะ ต่อไปจะปรับรุงให้ครบทุกหมู่บ้านค่ะตอบกระทู้

ตอบกระทู้ :

ชื่อ* :
เงื่อนไข
1. กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกได้
2. กรุณาใช้คำที่สุภาพและไม่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้ายผู้อื่น
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความไม่เหมาะสมใดๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ข้าพเจ้าขอยืนยันที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข