:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

Q&A

ขอรับเงินเบี้ยคนพิการ
ได้รับบัตรคนพิการแล้ว ต้องขอรับเบี้ยคนพิการ แต่ไม่สามารถเดินทางมายื่นด้วยตนเองได้ คนพิการนอนติดเตียง เตียง ใช้พิมพ์ลายนิ้วได้เท่านั้น ทะบียนบ้านอยู่ม.9 บ้านป่าคาย ต้องทำอย่างไรได้เตรียมเอกสารให้พร้อม ใช้ให้ญาติที่อยู่ ป่าคายทำให้ สาารถดวน์โหลเอกสา


ตอบกระทู้ : ขอรับเงินเบี้ยคนพิการ
ใช้ใบมอบอำนาจสามารถดาวโหลดเอกสารที่หน้าเว็บอบต..ป่าคายที่เมณูดาวน์โหลดเอกสาร หลักที่ใช้มีดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการและสำเนาบัตรประชาชนของผู้พิการ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่จะขอรับเงินเบี้ยความพิการ 4.ใบมอบอำนาจ เอกสารทุกข้อตอบกระทู้

ตอบกระทู้ :

ชื่อ* :
เงื่อนไข
1. กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกได้
2. กรุณาใช้คำที่สุภาพและไม่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้ายผู้อื่น
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความไม่เหมาะสมใดๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ข้าพเจ้าขอยืนยันที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข